Եղեգնաձոր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ) 9003551010814000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900355101248200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  150000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9003551012631500Ք.մ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90035510125515000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90035510129750000Տարեկան  Ընտրել
1146 խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում 9003551013059000Եռամսյակային  Ընտրել
1139ա զա)Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90035510124860000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-50քմ) 90035510108110001Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(50-100քմ) 90035510108113001Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(100-200քմ) 90035510108120001Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(200-500քմ) 90035510108125001Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(500քմ և ավելի) 90035510108175001Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ա խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 26 քմ 9003551013055000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 26-50 քմ 9003551013059000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 50-100 քմ 90035510130513000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 100-200 քմ 90035510130520000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 200-500 քմ 90035510130530000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԲԳ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(50-100քմ) 9003551010813900Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության գյուղական համայնքների համար(մինչև 26քմ) 9003551010811200Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության գյուղական համ. համար(26-50քմ) 9003551010813000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության գյուղական համ.համար(50-100քմ) 9003551010813900Եռամսյակային  Ընտրել
1146ԴԳ խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 100-200 քմ 9003551013056000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԳԳ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(100-200քմ) 9003551010816000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար(գյուղական) 900355101248100000Տարեկան  Ընտրել
1146ԱԲ խ)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում մինչև 26 քմ /գյուղական/ 9003551013051500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ա է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90035510108125000Տարեկան  Ընտրել
1351ԴԱ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550038994500Ամսական  Ընտրել
1351ԴԲ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039074500Ամսական  Ընտրել
1351ԴԳ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039154500Ամսական  Ընտրել
1351ԴԵ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039233500Ամսական  Ընտրել
1351ԴԶ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039313500Ամսական  Ընտրել
1351Դէ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039494000Ամսական  Ընտրել
1351ԴԸ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039564000Ամսական  Ընտրել
1351ԴԹ - Տեղական վճար համ.ենթ.մանկապարտեզների ծառ. օգտվելու համար 9003550039644000Ամսական  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ